MŠ Benkova
Usmernenie - Koronavírus - stiahnuť
Usmernenie 15.6.2020 - stiahnuť
Stránka pre deti, žiakov, rodičov a pedagógov: https://www.niceedu.sk/?page_id=199
Milí rodičia,
Od 2.9.2020 bude naša MŠ otvorená od 6:00 hod. do 16:30 hod.

Mgr. Miriam Mošaťová.
Milí rodičia,
podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa (zápis detí) do MŠ Benkova pre školský rok 2020/2021 môžete osobne doručiť dňa 6.5.2020 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. do budovy MŠ Benkova 17 s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení (rúškom chránené dýchacie cesty, vhodné rukavice na rukách, vlastné pero a rozostupy ľudí 1,5 - 2m). Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomností detí. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete podať aj elektronickou formou na adresu : msbenkova@smsnitra.sk v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020. alebo poštou.

Formulár žiadosti je zverejnený aj na www.nitra.sk, www.msbenkova.sk.

Deň otvorených dverí v materských školách naplánovaný 29.4.2020 je ZRUŠENÝ.

Ostatné podrobnosti ohľadom zápisu si môžete prečítajte v priloženom ozname a stiahnuť si žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Mgr. Miriam Mošaťová
riaditeľka MŠ Benkova 17
O nás Kontakt
Osvojenie zdravého životného štýlu: „Učíme sa hravo, zdravo“ Filozofia školy

Oznamy

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dňa 24.3.2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020 bez prítomností detí.


Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.


Na základe rozhodnutia krízového štábu a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pristúpilo mesto Nitra k uzatvoreniu všetkých materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra a to od zajtra, štvrtka 12. marca 2020 do pondelka 16. marca 2020 vrátane (s možnosťou predĺženia podľa pokynov hl. hygienika).

Platná legislatíva Slovenskej republiky hovorí, že mesto môže udeliť voľno na základných školách v trvaní najviac 5 dní počas celého školského roka.

O predĺžení uzatvorenia základných škôl po pondelku 16. marca vás budeme včas informovať. Očakávame však v tomto smere včasné rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu, ktoré bude platné plošne pre celú Slovenskú republiku.

O nás

Materská škola Benkova 17 je štvortriedna štátna škola, zriaďovatel'om je mesto Nitra. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti 3-6 ročné i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, formou celodenného, niekoľkoročného predškolského vzdelávania. V prípade záujmu rodičov materská škola poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, v dolnej časti sídliska Klokočina, mimo hlavnej cestnej komunikácie v susedstve detského ihriska, nákupného strediska a v dosahu MHD.

Súčasťou areálu je priestranný dvor s veľkou trávnatou plochou, pieskoviskami, preliezkami, šmýkalkou a lavičkami, dopravným ihriskom. Dvoř MŠ dotvárajú listnaté a ihličnaté stromy, kríky a kvetinové záhony.

Prečo si nás vybrať?

Ponúkame komplexné služby pod jednou strechou


Filozofia školy

Psychosociálne prostredie MŠ je charakteristické uplatňovaním prosociálneho výchovného štýlu...

Krúžková činnosť

Pre skvalitnenie a doplnenie edukačných činnosti, ako aj rozvíjanie nadania detí majú možnosť deti...

Projekty školy

MŠ bola od roku 1995 zapojená do dlhodobého projektu Škola podporujúca zdravie, ktorý bol...

Novinky

Informácie a aktuálnom dianí v našej materskej škole
Náučný chodník Farma Uverejnené utorok, 16. september 2014, 21:02 V mesiaci september 2014 pokračujeme na dokončení projektu "Náučný chodník Farma" v spolupráci s rodičmi (grant z NKN)... čítať ďalej
Výmena svietidiel Uverejnené utorok, 16. september 2014, 20:55 V mesiaci august 2014 bola zrealizovaná výmena nevyhovujúcich svietidiel v zmysle platných predpisov vo všetkých pavilónoch... čítať ďalej
Projekt "Moja prvá knižka o dopravných značkách“ Uverejnené streda, 28. máj 2014, 09:41 V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen ,,Bezpečne na cestách“ 2014 bol projekt našej materskej školy... čítať ďalej

Projekty školy

Škola podporujúca zdravie
MŠ bola od roku 1995 zapojená do dlhodobého projektu Škola podporujúca zdravie, ktorý bol ukončený v roku 2009. Úlohy a ciele, ktoré v sebe projekt zahŕňal, sme implementovali do nového školského vzdelávacieho programu. K podpore zdravia vedieme deti ďalšími projektmi:


Bezpečnosť predškoláka ceste do MŠ
Choroby sa nebojíme, radšej si vždy zacvičíme
Ako chrániť deti pred drogovými závislosťami
Turnaj v minifutbale o pohár zlatého futbalistu

Personál školy

Zoznámte sa s našim tímom :)
Mgr. Miriam Mošaťová riaditeľka MŠ
Bc. Tatiana Buchová zástupkyňa riaditeľky MŠ
Monika Šunderlíková vedúca zariadenia školského stravovania
Bc. Viera Kovárová Administrátor webu

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947