Usmernenie k organizácii v MŠ od 2.9.2020 a podmienky ochrany zdravia  - stiahnuť 

Usmernenie - Koronavírus
- stiahnuť

Usmernenie k zabezpečeniu organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania MŠ od 15.6.2020  - stiahnuť 


Milí učitelia, milí rodičia,
 

chceme vás požiadať o zdieľane vašich názorov a návrhov na systém nakladania s odpadmi v meste Nitra.  

Viac info tu:

Článok na webstránke mesta: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32447

Oznam na fb mesta: https://www.facebook.com/nitramesto/posts/3964952433545727

Link priamo na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/odpady_Nitra 

Ďakujeme.


Informácie a dokumenty k nástupu do MŠ od 1.6.2020
Oznam o otvorení MŠ - stiahnuť 
Organizácia MŠ od 1.6.2020 - stiahnuť 
Čestné prehlásenie - pracovný pomer rodičia  - stiahnuť Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program - stiahnuť
Dokumentácia školy (úplné znenie) – „Školský vzdelávací program MŠ“, „Školský poriadok MŠ“ a „Plán práce školy na školský rok“ sú zverejnené vo vstupných priestoroch oboch pavilónov materskej školy.
Nový škvp Benkova 2016 - stiahnuť
Oznam zápis šk. rok 2020-21 - stiahnuť   
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ stiahnuť 
Podmienky prijímania detí do MŠ na šk. rok 2020/2021stiahnuť 
Žiadosť o prijatie dieťaťa (zápis detí) do MŠ Benkova pre školský rok 2020/2021stiahnuť 

Správy o výsledkoch

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 - stiahnuť 
Rada školy 2016-2020 (členovia)stiahnuť 

Ročné plány aktivít

Ročný plán aktivít v šk. roku 2013/2014 - stiahnuť
Ročný plán aktivít v šk. roku 2014/2015 - stiahnuť

Rodičia svojim deťom

Prehlásenie 2% - stiahnuť
Vyhlásenie o poukázaní dane 2019/20 - stiahnuť  

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947