Usmernenie - Koronavírus - stiahnuť

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program - stiahnuť
Dokumentácia školy (úplné znenie) – „Školský vzdelávací program MŠ“, „Školský poriadok MŠ“ a „Plán práce školy na školský rok“ sú zverejnené vo vstupných priestoroch oboch pavilónov materskej školy.
Nový škvp Benkova 2016 - stiahnuť
Oznam zápis šk. rok 2017-18 - stiahnuť
Oznam zápis šk. rok 2019-20 - stiahnuť 
Oznam zápis šk. rok 2020-21 - stiahnuť   
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ stiahnuť 
Podmienky prijímania detí do MŠ Benkovastiahnuť 

Správy o výsledkoch

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 - stiahnuť 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018
- stiahnuť
Správa o výsledkoch 2014/2015 - stiahnuť
SoVVČ2 Benkova - stiahnuť
SoVVČ MŠ Benkova 15-16 - stiahnuť
Rada školy 2016-2020 (členovia)stiahnuť 

Ročné plány aktivít

Ročný plán aktivít v šk. roku 2013/2014 - stiahnuť
Ročný plán aktivít v šk. roku 2014/2015 - stiahnuť

Rodičia svojim deťom

Prehlásenie 2% - stiahnuť
Vyhlásenie o poukázaní dane 2018/19 - stiahnuť  

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947