Nástup detí do MŠ šk. rok 2023/2024:

Začiatok školského roka 2023/2024 - stiahnuť 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - stiahnuť 


Dotácia  detí na stravu:
Informácie k dotácii na stravu šk. rok 2023/2024 - stiahnuť 

Čestné vyhlásenie strava - stiahnuť 


Zápis detí do MŠ šk. rok 2023/2024: 

Oznam zápis do MŠ Benkova 17 - šk. rok 2023/2024 - stiahnuť 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitrystiahnuť 

Podmienky prijímania detí do MŠ na šk. rok 2023/2024 - stiahnuť 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ stiahnuť 

Písomné vyhlásenie stiahnuť 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 7/2021 stiahnuť 

Rodičia svojim deťom:

Prehlásenie 2% - stiahnuť

Vyhlásenie o poukázaní dane 2022/23 - stiahnuť  


Aktualizačné vzdelávanie-stiahnuť 
Informácie:

VZN Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách - stiahnuť 


Milí učitelia, milí rodičia,
 

chceme vás požiadať o zdieľane vašich názorov a návrhov na systém nakladania s odpadmi v meste Nitra.  

Viac info tu:

Článok na webstránke mesta: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32447

Oznam na fb mesta: https://www.facebook.com/nitramesto/posts/3964952433545727

Link priamo na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/odpady_Nitra 

Ďakujeme.

Stránka pre deti, žiakov, rodičov a pedagógov: https://www.niceedu.sk/?page_id=199


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program - stiahnuť
Dokumentácia školy (úplné znenie) – „Školský vzdelávací program MŠ“, „Školský poriadok MŠ“ a „Plán práce školy na školský rok“ sú zverejnené vo vstupných priestoroch oboch pavilónov materskej školy.
  

Správy o výsledkoch

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2021/2022 - stiahnuť 
Rada školy 2021-2025 (členovia)stiahnuť 

Ročné plány aktivít

Ročný plán aktivít v šk. roku 2022/2023 - stiahnuťKde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947