Novinky

Pobyt v centre zdravia - Deti z najstaršej skupiny navštívili v mesiaci január 2014 Centrum zdravia v Párovských Hájoch. Trojdňový pobyt v zimnej prírode zanechal v deťoch neopakovateľné zážitky. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavý program na každý deň, ktorý ich naplnil novými poznatkami a vedomosťami o ochrane prírody.
V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen ,,Bezpečne na cestách“ 2014 bol projekt našej materskej školy cialis pharmacie "Moja prvá knižka o dopravných značkách“ podporený sumou 1244€.
V mesiaci september 2014 pokračujeme na dokončení projektu "Náučný chodník Farma" spolupráci s rodičmi (grant z NKN)
V mesiaci august 2014 bola zrealizovaná výmena nevyhovujúcich svietidiel v zmysle platných predpisov vo všetkých pavilónoch.

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947