Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Rodičia sa môžu osobne zúčastniť zasadnutí rady školy, aj keď nie sú jej členmi. Rada školy zasadá spravidla 2 krát ročne.

Členovia rady školy rok 2021 - 2026:

Bc. Tatiana Buchová - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov
Zuzana Lacová - zástupca pedagogických zamestnancov
Alena Arpášová- zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Katarína Uhríková Strešková - zástupca rodičov
Ing. Anna Košíková - zástupca rodičov
Katarína Kalužay - zástupca rodičov
Ing. Jarmila Kráľová, PhD. - zástupca mesta Nitry
Ing. Janka Buršáková - zástupca mesta Nitra
Ing. Dávid Moravčík - zástupca mesta Nitra

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947